Odběr novinek

Kategorie

Fitness Sport

1. Úvodné ustanovenie

Vymedzenie základných pojmov:

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu fitness-sport.cz

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

objednávka – návrh kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Na základe objednávky tak vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

Potvrdenie každej objednávky (e-mailom, príp. telefonicky) – predávajúci potvrdí objednávku väčšinou  ihneď, v niektorých prípadoch najneskôr do 3 dní od zadania objednávky zákazníkom. Zákazník bude oboznámený aj o vybavení objednávky – e-mail potvrdzujúci odoslanie tovaru.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

  • povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať tovar na adresu kupujúceho v dohodnutom čase a za vopred stanovenú cenu
  • právo zrušiť objednávku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (spotrebiteľ neodpovedá na e-maily alebo telefonáty), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. Ak sa tak stane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

  • povinnosť uviesť správne a úplne všetky potrebné údaje pri zadávaní objednávky
  • povinnosť prevziať objednaný tovar a zaplatiť vopred určenú celkovú cenu (vrátane poštovného) pred dodaním tovaru alebo pri jeho prevzatí
  • právo zrušiť objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek predtým než bola záväzne potvrdená predávajúcim alebo maximálne do 24 hodín po jej potvrdení
  • právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru; neplatí pri tovare podľa špecifických požiadaviek zákazníka

Všetky neuhradené pohľadávky (faktúry) budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, trovy exekútora a pod.) !!!

5. Storno pokuta

V prípade neprevzatia zásielky kupujúci súhlasí s pokutou vo výške 20 eur. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s našimi obchodnými podmienkami a teda aj so storno pokutou. Podľa § 447 obch. zák. je kupujúci povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno pokutu vo výške 20 eur aj pri zrušení objednávky (kúpnej zmluvy) po 24 hodinách od vytvorenia objednávky. Zmluvná pokuta bude vymáhaná súdnou cestou na základe mena, adresy a IP adresy kupujúceho. Výhovorky typu bol som odcestovaný, nedostal som oznámenie o odoslaní zásielky a pod. nebudú akceptované! 

6. Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

a)      dobierkou prostredníctvom kuriéra Geis – platba pri prebratí tovaru

b)      na bankový účet Slovensko – č.ú. v mBank4202662270/8360

c)      na bankový účet  Česká republika – č.ú. v Fio:  2100490886 / 2010 

V niektorých prípadoch môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy za tovar, a to najmä pri veľkých objednávkach alebo špecifických požiadavkách zákazníka.

Všetky ceny na našej stránke sú uvádzané vrátane DPH.

7. Dodacie podmienky,dodanie do 14 dni prostredníctvom geis kuriera

Na dopravu využívame Geis kuriéra. 

8. Reklamácia

Všetky reklamácie sú vybavované na základe reklamačného poriadku uvedeného na tejto stránke a v súlade s platnou právnou legislatívou v SR a CZ.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú považované za dôverné informácie, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a preto v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám alebo inak komerčne využívané.

10. Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je s nimi oboznámený. Náležitosti a podmienky, ktoré nie sú zakotvené v týchto obchodných podmienkach, podliehajú predovšetkým Občianskemu zákonníku a ostatným právnym predpisom ako napr. zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákonu č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonu č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonu č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia od 1.1.2010.